Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
 • AUTHORIZATION SISTEM IGFMAS
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Borang Kew.290E-01 (Pusat Tanggungjawab)   Muat Turun
  2 Borang Kew.290E-02 (Pejabat Perakaunan) Muat Turun
 • UNIT AKAUN
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 KEW305 – Penyata Pemungut Manual Muat Turun
  2 AK52 – Akaun Bank Kumpulan Wang Sekolah (KWS) Muat Turun
   3 2.1 AK52 – Akaun Transit Muat Turun
   4 2.2 Borang Akses ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun
   5 2.3 Borang Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun

  Panjar Wang Runcit :

  Bil Tajuk Muat Turun
  1 AK52 – Panjar Wang Runcit Muat Turun
  2 Borang GFMAS Maklumat Penerima Bayaran (PWR) Muat Turun
  3 Borang Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun
  4 Sijil Perakuan PWR Hujung Tahun (Lampiran A6) Muat Turun

  Format Penyata Penyesuaian :

  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Lampiran A – Kod Deposit                                                  Muat Turun

  Amanah :

  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Lampiran A4(1) Sijil Pengesahan Baki PTJ Membayar   Muat Turun
  2 Lampiran A4(2) Sijil Pengesahan Baki PTJ Tanggung   Muat Turun

   Vot :

  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Lampiran K3_SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT (PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA)    Muat Turun
  2 Lampiran K3(a)_SENARAI BAKI MENGIKUT LAPORAN VOT    Muat Turun
  3 Lampiran K3(b)_REKOD PELARASAN VOT (PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA)    Muat Turun
  4 Lampiran K3(c)_DAFTAR SEMAKAN LAPORAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN - BAYARAN    Muat Turun
  5 Lampiran K3,K3(a),K3(b),K3(c),K5,K5(a),K5(b)    Muat Turun
  6 Lampiran K5_SIJIL PENGESAHAN BAKI (PERSEKITARAN ELEKTRONIK DAN INTEGRASI_TIDAK INTEGRASI SISTEM)   Muat Turun
  7 Lampiran K5(a)_PENYATA PENYESUAIAN VOT (PERSEKITARAN ELEKTRONIK DAN INTEGRASI_ TIDAK INTEGRASI SISTEM)   Muat Turun
  8 Lampiran K5(b)SENARAI A_PENYATA KREDIT DI LAPORAN KEDUDUKAN VOT   Muat Turun
  9 Lampiran K5(b)SENARAI B_PENYATA DEBIT DI LAPORAN SISTEM PERAKAUNAN AGENSI YANG TIDAK DIAMBILKIRA OLEH LAPORAN KEDUDUKAN VOT   Muat Turun
  10 Lampiran K5(b) SENARAI C_PENYATA DEBIT DI LAPORAN KEDUDUKAN VOT YANG TIDAK DIAMBILKIRA OLEH LAPORAN SISTEM PERAKAUNAN AGENSI   Muat Turun
  11 Lampiran K5(b)SENARAI D_PENYATA KREDIT DI LAPORAN SISTEM PERAKAUNAN AGENSI YANG TIDAK DIAMBILKIRA OLEH LAPORAN KEDUDUKAN VOT   Muat Turun

  TERIMAAN HASIL :

  Bil Tajuk Muat Turun
  1 LAMPIRAN D1 Borang Permohonan Pulangan Balik Hasil (VOT B11)   Muat Turun
  2 LAMPIRAN D2 Format Surat Permohonan Dari Jabatan   Muat Turun
  3 LAMPIRAN D3 Contoh Surat Permohonan Dari Pemohon   Muat Turun
  4 LAMPIRAN F2 Sijil Pengesahan Baki Terimaan   Muat Turun
  5 LAMPIRAN F2a Perbandingan Terimaan Laporan Buku Tunai Cerakinan dan Laporan Hasil Mengikut Kod Akaun (PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA)    Muat Turun
  6 LAMPIRAN F2b Penyata Penyesuaian Terimaan (PERSEKITARAN ELEKTRONIK SEPENUHNYA)    Muat Turun
  7 LAMPIRAN F4 Sijil Pengesahan Baki Terimaan    Muat Turun
  8 LAMPIRAN F4a Penyata Penyesuaian Terimaan (Senarai A)    Muat Turun
  9 LAMPIRAN F4a Penyata Penyesuaian Terimaan (Senarai B)    Muat Turun
  10 LAMPIRAN F4a Penyata Penyesuaian Terimaan (Senarai C)    Muat Turun
  11 LAMPIRAN F4a Penyata Penyesuaian Terimaan (Senarai D)    Muat Turun
  12 LAMPIRAN F4a Penyata Penyesuaian Terimaan    Muat Turun
  13 LAMPIRAN F4b PERBANDINGAN TERIMAAN LAPORAN BUKU TUNAI CERAKINAN DAN LAPORAN    Muat Turun
  14 LAMPIRAN F2,F2a,F2b,F4,F4a,F4b    Muat Turun

  DEPOSIT :

  Bil Tajuk Muat Turun
 • UNIT GAJI
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 SP/ANM/3/2010/01 – Borang Permohonan Akses ePenyata Gaji & eLaporan Muat Turun
  2 Borang-Mengemaskini-Maklumat-Peribadi-PCB (Kosong)   Muat Turun
 • UNIT ICT
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Borang Penamatan Email Jabatan Muat Turun